dagbok

dagbok

om bloggen

Här tänker jag berätta om vad som hänt och händer under mina försök att hitta användningsområden för ett gammalt fint missionshus i Södra Råda, på gränsen mellan Värmland och Västergötland.

Det började med orglar.....

Klimatproblem ??

piporgelPosted by Jan Holmstrand Thu, January 22, 2015 00:28:30
En tid efter invigningen av Hammarbergorgeln i Gullspång började några av dess toner svikta och rent av tystna. Mycket talade för att felet var orsakat av att den relativa luftfuktigheten i Missionskyrkan var betydligt lägre än i Missionshuset. Efter några försök att förstå var felet satt hittade jag i orgelns inre en låda
med ingående blyrör från manualen och utgående rör till väderlådan alldeles under piporna. Längs överkanten finns en rad med skruvar ovan vilka jag fann tonerna inristade.
Skruvade lite försiktigt på den skruv som antogs tillhöra den stumma tonen, men ingenting hände. Efter telefonkonsultation av Mats Ernvik provade jag igen. Och si ! När jag skruvat in skruven c:a 3/4 varv började tonen ljuda!

Senare fick jag en bild från Mats där man ser den lilla skruven, och jag började förstå sambandet. När skruven dras åt minskar läckaget vid sidan av ventilen och trycket i kancellen ökar då tillräckligt för att spindeln ska ändra läge när tangenten trycks ned och lufttrycket blir lägre än i kancellen.

Jag fick också den här bilden (nedan) som också är intresseväckande och visar en konstruktion som liknar Hammarberg-orgelns. En skillnad är att kancellen (vid B) hos H-g-orgeln är ansluten till väderlådan ovanför med ytterligare en blyledning. En annan verkar vara att den lilla bälgen vid B har ett hål som troligen delvis fyller samma funktion som hålet vid skruven på bilden ovan.
Jag är verkligen sugen på att få tag på Hammarbergs ritningar.


  • Comments(0)//dagbok.orgelatervinningen.se/#post9